< Terug naar vorige pagina

Project

MSC/MAPC-gebaseerde modulatie van de immuun/inflammatoire mechanismen bij beenmergfalen in MDS.

Primaire myelodysplastische syndromen (MDS) vormen een heterogene groep van klonale bloedstamcel aandoeningen, die gepaard gaan met een verstoorde productie van mature bloedcellen en uiteindelijk leiden tot acute leukemie. MDS is de meest voorkomende bloedstamcel aandoening en in Belgie worden jaarlijks meer dan 300 nieuwe patienten gediagnosticeerd met deze ziekte. De etiologie van beenmerg(BM)falen in MDS is multifactorieel en wordt veroorzaakt door genetische defecten in de bloedstamcel en/of abnormaliteiten in het immuunsysteem en de BM niche. Aangezien medicatie die inwerkt op het immuunsysteem en op cellen in de BM niche een verbetering in de bloedcel productie geeft, willen we in dit project nagaan of donor stamcellen (MSC en MAPC) gederiveerd van BM de bloedcel productie kunnen verbeteren. Van deze cellen is immers geweten dat het sterke immunomodulatoren zijn en dat ze deel uitmaken van de BM niche. Er zal gebruikt gemaakt worden van zowel in vitro celculturen als van MDS muismodellen. Daarnaast zal de ontwikkeling van MDS en het lot van de getransplanteerde stamcellen in de MDS muismodellen opgevolgd worden aan de hand van niet invasieve beeldvormingtechnieken. Tenslotte zullen we eveneens de immunologische vingerafdruk bepalen bij MDS patienten en bij de MDS muismodellen.
Datum:1 jan 2012 →  31 dec 2015
Trefwoorden:Immune signature, Bioluminescence imaging, Immunomodulation, Adult bone marrow-derived stem cells, MDS
Disciplines:Laboratoriumgeneeskunde, Palliatieve zorg en zorg rond het levenseinde, Regeneratieve geneeskunde, Andere basiswetenschappen, Andere gezondheidswetenschappen, Verpleegkunde, Andere paramedische wetenschappen, Andere translationele wetenschappen, Andere medische en gezondheidswetenschappen