< Terug naar vorige pagina

Project

Multischaal kinetische modellering van grootschalige magnetische herverbinding en de vergelijking met in situ waarnemingen

Magnetische reconnectie is een fundamenteel plasmaproces, waarbij op explosieve wijze energie van het magnetisch veld wordt omgezet in kinetische energie van het plasma. Hoewel er gedurende enkele decennia aanzienlijke vooruitgang is geboekt, zijn er nog een aantal openstaande vragen in de reconnectiefysica. Een cruciale vraag is hoe lokale kinetische schaalprocessen nabij reconnectieplaatsen zich koppelen aan grootschalige processen ver daarbuiten. Het multischaal karakter van reconnectie leidt tot een grote scheiding van ruimtelijke en temporele schalen, wat numerieke simulaties tot een grote uitdaging maakt. De traditionele vloeistofmethode is onvoldoende om lokale kinetische processen te beschrijven, terwijl bestaande kinetische modellen te duur zijn op globale schaal. In dit project zal ik een multischaal kinetisch model voorstellen dat vloeistof- en kinetische simulatie overbrugt in een verenigd kader, met behoud van de efficiëntie van vloeistof en de nauwkeurigheid van de kinetische methode. Dit model zal geïmplementeerd worden in de krachtigste computermiddelen om geavanceerde numerieke simulaties uit te voeren van de multischaal dynamica van grootschalige reconnectie. Deze simulatieresultaten zullen vergeleken worden met de meest recente waarnemingen van de Magnetospheric MultiScale missie. Deze synergetische aanpak zal antwoorden geven op een aantal relevante vragen over reconnectie in de magnetosfeer van de aarde en in heliosferische en astrofysische plasma.

Datum:1 okt 2023 →  Heden
Trefwoorden:multiscale modelling, magnetic reconnection, space plasma
Disciplines:Fysica van gassen, plasma's en elektrische ladingen niet elders geclassificeerd, Modellering en simulatie