< Terug naar vorige pagina

Project

Naar een meer structureel verdelend recht van de mensenrechten: sociaaleconomische ongelijkheid in en door rechten.

Er is een hernieuwde belangstelling in extreme sociaaleconomische ongelijkheid. Enerzijds wordt erkend dat extreme ongelijkheid zowel economisch als sociaal nadelig is. Anderzijds is er een acuut besef dat maatregelen inzake klimaatverandering, en inzake duurzame ontwikkeling meer in het algemeen, een hernieuwd debat over sociaaleconomische verdeling vereisen. Sommigen hebben bepleit dat de economie van de toekomst structureel meer verdelende effecten moet hebben ('distributive by design'). Het recht van de mensenrechten kan een eigen bijdrage leveren tot sociaaleconomische verdeling. Het heeft echter minder interesse getoond in sociaaleconomische ongelijkheid dan in statusongelijkheid, en het lijkt ook niet geheel opgewassen voor die taak. Dit project wil het recht van de mensenrechten toekomstbestending maken door het niet alleen herverdelend, maar structureel ook meer 'voor-verdelend' te maken. Het zal in het bijzonder inzetten op het versterken van het gelijkheidsbeginsel in het recht van de mensenrechten.
Datum:1 okt 2021 →  Heden
Trefwoorden:SOCIAAL-ECONOMISCHE ONGELIJKHEID, GELIJKHEID, RECHT VAN DE MENSENRECHTEN
Disciplines:Mensenrechtenwetgeving