< Terug naar vorige pagina

Project

Nationale en internationale evaluatie van het geoptimaliseerde mondgezondheidsgerelateerde deel van de BelRAI en diens incorporatie in de interRAI Suite of Instruments.

De mondgezondheid van zorgafhankelijke ouderen is ontoereikend omwille van beperkte dagelijkse mondzorg en moeizame toegang tot tandheelkundige zorg. In een voorafgaand project (C2/15/034) werd de mondgezondheidsgerelateerde sectie van de BelRAI geëvalueerd en geoptimaliseerd. De BelRAI (Belgische versie van de InterRAI Suite of Instruments) is een set van instrumenten die de gezondheid en het welzijn van zorgafhankelijke personen evalueert en zorgnoden opzoekt met het oog op een adequate zorgplanning. Het mondgezondheidsgerelateerde luik van de BelRAI beoogt het opsporen door niet-tandartsen van een ontoereikende dagelijkse mondzorg en/of een nood aan tandheelkundige zorg. In het voorgestelde project zal het effect van dit nieuw ontwikkelde mondgezondheidsinstrument op mondzorg, mondgezondheid en algemene gezondheid geëvalueerd worden. Dit zal leiden tot verdere verbetering en inbedding van dit mondgezondheidsinstrument in de BelRAI. Aanpassing van het mondgezondheidsinstrument aan de internationale context, in samenwerking met internationale partners, zal internationale validatie mogelijk maken. Dit project beoogt ook het incorporeren van het mondgezondheidsinstrument binnen de interRAI Suite of Instruments.
Datum:1 okt 2020 →  Heden
Trefwoorden:Oral health care, care-dependent elders, assessment instrument, concurrent validity, qualitative research, effect evaluation, daily oral care, referral to dentist
Disciplines:Orale geneeskunde en pathologie, Sociale gerontologie, Geriatrie, Gezondheidspromotie en -beleid, Gezondheidsinformatiesystemen van medische informatica