< Terug naar vorige pagina

Project

Nationale en internationale evaluatie van het geoptimaliseerde mondgezondheidsonderdeel van de BelRAI en de opname ervan in de interRAI Suite of Instruments

Het voorgestelde project zal het effect van het nieuw ontwikkelde mondzorginstrument en de bijbehorende opleiding op verschillende aspecten van de gezondheid, en op de kennis en de houding van de zorgverleners evalueren. Dit zal leiden tot een verdere verfijning en inbedding van de mondbeoordeling in de BelRAI (de Belgische versie van de interRAI, die momenteel wordt geïmplementeerd in het nationale gezondheidszorgsysteem) (https://www.belrai.org/). Aanpassing van de beoordeling aan de internationale context, in samenwerking met internationale partners, zal een internationale validatie en evaluatie mogelijk maken. Dit project heeft uiteindelijk tot doel de mondgezondheidsevaluatie te integreren en te verankeren in de interRAI Suite of Instruments en zo de mondgezondheidszorg en de mondgezondheid van zorgafhankelijke ouderen internationaal te verbeteren.

Datum:16 jan 2021 →  Heden
Trefwoorden:Oral health
Disciplines:Tandheelkunde niet elders geclassificeerd
Project type:PhD project