< Terug naar vorige pagina

Project

Neurale Markers voor Fysieke Activiteit en Ademloosheid

Ik zal deel uitmaken van een multidisciplinair onderzoeksproject, gefinancierd door de Research Foundation - Flanders (FWO), dat de invloed van neurale en psychologische mechanismen bestudeert op de perceptie van ademloosheid, zowel in gezonde individuen als in patiënten met respiratoire aandoeningen (COPD, asthma) alsook anxiety. Verder zullen ook de respectieve interrelaties tussen deze mechanismen, fysieke activiteit, en persoonlijkheidskenmerken (zoals anxiety) bestudeerd worden. Hiervoor zal ik verschillende studies uitvoeren in zowel een revalidatiecontext als in een laboratorium setting. Een belangrijke focus is het in kaart brengen van neurale activatiepatronen gerelateerd aan ademen, gemeten door evoked potentials in het EEG (128-channel EEG system). Andere outcome measures bestaan uit uithoudingstesten, fysieke activiteit metingen, self-reports, vragenlijsten, en perifere psychofysiologische responsen (v.b. ademhalingspatronen). naast dataverzameling en statistische analyses, zal ik ook verantwoordelijk zijn voor de wetenschappelijke rapportering van de resultaten in internationale peer-reviewed journals en op wetenschappelijke conferenties. De experimentele studies zullen uiteindelijk leiden tot een doctoraatsthesis dat verdedigd zal worden op het einde van het onderzoeksproject.

Datum:12 jul 2021 →  Heden
Trefwoorden:Breathlesness, Physical Activity
Disciplines:Gezondheidspsychologie
Project type:PhD project