< Terug naar vorige pagina

Project

Neuromodulatie voor centrale pijn na een herseninfarct:mechanisme, veiligheid en uitkomst.

Centrale pijn na een beroerte (CPSP) wordt behandeld met drie types neuromodulatie (diepe hersenstimulatie van de sensorische thalamus (Vc-DBS), repetitieve transcraniële magnetische stimulatie van de motor cortex (M1-rTMS) en motor cortex stimulatie (MCS)), maar de evidentie voor deze procedures is erg laag. Bovendien zijn er erg weinig gegevens over de veranderingen in het pijncircuit bij CPSP, en het effect van neuromodulatie hierop. We stellen een prospectieve dubbelblinde gerandomiseerde kruis-over aan/uit studie voor CPSP patiënten, die M1-rTMS en ofwel MCS of Vc-DBS zullen ondergaan. Ze worden beoordeeld met klinische schalen voor pijn, functioneren, levenskwaliteit, gemoed en gevoel. Ongewenste voorvallen zullen worden gemonitord. Bovendien zullen we functionele beeldvorming en ook elektrofysiologische metingen uitvoeren, om de uitkomst, veiligheid, pathofysiologie en werkingsmechanisme van neuromodulatie voor CPSP te bestuderen.
Datum:1 okt 2021 →  30 sep 2023
Trefwoorden:neurosurgery, neuromodulation, central post-stroke pain, deep brain stimulation, motor cortex stimulation
Disciplines:Neurochirurgie