< Terug naar vorige pagina

Project

Nieuwe generatie genetisch onderzoek naar jongdementie om meer inzicht te krijgen in de moleculaire ziektemechanismen van de dementie.

Doeltreffende preventieve behandelingen voor neurodegeneratieve dementie ontbreken, met als gevolg dat de dementies één van de belangrijkste klassen van wijdverspreide ziekten zijn met toenemende sterftecijfers in de ontwikkelde wereld. De klinische en biologische complexiteit van dementie werd lange tijd onderschat. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat groepen van patiënten met dezelfde klinische symptomen de ziekte hebben ontwikkelt via verschillende biologische processen. Dit impliceert dat interventies gericht moeten worden naar subgroepen van patiënten met hetzelfde biologische profiel. Erfelijke factoren dragen in belangrijke mate bij tot een verhoogd risico op dementie. Het voorgestelde project wil bijdragen tot de verdere opheldering van de genetische etiologie en moleculaire profielen van dementie door middel van de identificatie van nieuwe genen en genetische factoren die de expressie van de ziekte beïnvloeden. Een beter begrip van de moleculaire complexiteit zal een beter classificatie van patiënten toelaten op basis van hun moleculaire ziekteprofiel, in plaats van enkel op basis van klinische symptomen. Dit zal de ontwikkeling van meer doeltreffende diagnostische testen en therapieën mogelijk maken.We zullen geavanceerde genetische profileringsstrategiën toepassen zoals exoom sequentiebepaling en genpanels gericht op de subgroep van patiënten met jongdementie of 'early-onset' dementie (EOD). Omdat EOD patiënten lijden aan een ouderdomsziekte op relatief jonge leeftijd, vertonen zij een extreme vorm en als zodanig kan verwacht worden dat deze groep zwaarder genetische belast is. Het bestuderen van deze patiënten verhoogt bijgevolg de kans op identificatie van nieuwe genen en moleculaire ziekteprocessen. Het onderzoek kan steunen op, en maakt gebruik van, een indrukwekkende collectie van > 4000 EOD patiënten verzameld binnen het Europees consortium voor jongdementie.Met deze nieuwe-generatie genetische aanpak in geselecteerde patiënten met een zware genetische belasting beogen we de identificatie van nieuwe genen en eiwitten en bijgevolg een verhoogde kennis van de moleculaire profielen van neurodegeneratieve dementie. Kennis van deze profielen zal essentieel zijn voor de detectie van diagnostische biomerkers en drug targets, zal een betere stratificatie toelaten van patiëntencohorten voor translationeel onderzoek, en op deze manier uiteindelijk betere perspectieven bieden voor patiënten en familieleden getroffen door dementie.
Datum:1 okt 2015  →  30 sep 2019
Trefwoorden:DEMENTIE, JONGDEMENTIE, GENETISCH MODIFICEERDER, GENETISCHE RISICOFACTOREN
Disciplines:Genetica, Systeembiologie, Moleculaire en celbiologie, Neurowetenschappen, Biologische en fysiologische psychologie, Cognitieve wetenschappen en intelligente systemen, Ontwikkelingspsychologie en veroudering