< Terug naar vorige pagina

Project

Offline leren tijdens lage-frequentie rTMS interventie: effect op neuromodulatie van corticale functies geevalueerd met fMRI en EEG

Van repetitieve Transcraniale Magnetische Stimulatie (rTMS) werd reeds aangetoond dat het korte en langdurige effecten induceert in breinfunctionaliteit en -plasticiteit zowel in gezonde als klinische populaties. In tegenstelling tot hoge-frequentie rTMS werd het effect van de lage-frequentie tegenhanger op langdurige gedrags- en breinmodulaties slechts in een beperkt aantal studies geƫxploreerd. Twee methoden werden gevolgd om langdurige effecten na te gaan: stimulatie gedurende 1 of meerdere rTMS sessies. Naast het in kaart brengen van het effect van rTMS lag in verschillende studies de focus op offline leren met als doel inzicht te verwerven in hoe het brein vaardigheden ontwikkelt na praktijkervaring (periode van consolidering) en hoe de aangetoonde verbeteringen een impact hebben op verschillende hersencircuits. Beeldvorming door functionele magnetische resonantie (fMRI) en electro-encefalografie (EEG) leverden evidentie voor de neurale basis van consolidatie door verschillen in pre- en post-rTMS interventies op gerichte en geconnecteerde hersengebieden aan te tonen. Het doel van dit 1-jarig project is het effect van offline leren op gedrag, EEG- en fMRI activiteit te meten wanneer 5 rTMS sessies worden aangewend binnen dezelfde dag of gespreid over verschillende dagen (dus met inbegrip van consolidatie na slaap), een methode waarvan we verwachten dat het waardevolle inzichten zal opleveren in het effect van individuele en meerdere rTMS sessies.
Datum:1 feb 2020 →  31 jan 2021
Trefwoorden:Repetitive Transcranial Magnetic Stimula, Offline learning, Period of consolidation, EEG, fMRI
Disciplines:Ontwikkelingsneurowetenschappen