< Terug naar vorige pagina

Project

Omgaan met verschillen tussen leerlingen: Identificeren van strategieën in secundaire scholen en evalueren van de effectiviteit ervan.

Wanneer leerlingen in het secundair onderwijs niet slagen in hun onderwijsvorm (ASO, TSO, KSO en BSO), moeten ze blijven zitten of naar een andere onderwijsvorm gaan. Het doel van beide praktijken is om een leerling in een meer passende onderwijsomgeving te laten aansluiten, en om klassen meer homogeen te maken in vaardigheden en interesses. Hoewel zittenblijven en het veranderen van onderwijsvorm beiden gericht zijn op onderpresterende leerlingen, komen ze doorgaans afzonderlijk aan bod in de literatuur. Daarom zullen we onderzoeken hoe beide concurrerende praktijken zijn die scholen kunnen gebruiken om de verschillen tussen leerlingen in klassen te verminderen. Eerst zullen we onderzoeken wanneer scholen een de voorkeur hebben voor de ene of de andere praktijk. Ten tweede zullen we onderzoeken of, wanneer leerlingen een vrij keuze hebben, leerlingen de voorkeur hebben om te blijven zitten of de voorkeur hebben om van onderwijsvorm te veranderen. Ten derde zullen we de effectiviteit vergelijken van beide praktijken op verschillende tijdstippen. Ten vierde zullen we nagaan of de reductie in heterogeniteit in klassen werkelijk tot effectief onderwijs leidt.We zullen nieuwe statistische methoden en kwalitatief onderzoek combineren om te begrijpen wat het beleid van scholen en de keuzes van leerlingen drijft. Om de effecten van deze praktijken te schatten, zullen we quasi-experimentele methoden gebruiken die rekening houden met reeds bestaande verschillen tussen leerlingen.
 

Datum:1 okt 2020  →  Heden
Trefwoorden:Secondary education, tracking, grade retention
Disciplines:Psychometrie, Statistiek en data-analyse, Secundair onderwijs, Methodologie van pedagogisch en onderwijskundig onderzoek