< Terug naar vorige pagina

Project

Onderwijs en zorg op maat van jongeren en hun talenten

In het Vlaamse onderwijs ligt vandaag sterk de nadrukOp het versterken van de inclusie in het reguliere onderwijs van leerlingen met participatieproblemen omwille van specifieke onderwijsbehoeften. Een belangrijk doel van onderwijs en zorg voor leerlingen is het ondersteunen van de ontwikkeling van talenten en competenties van alle jongeren. Ook leerlingen met sterke cognitieve vaardigheden hebben vaak nood aan onderwijs en zorgop maat, afgestemd op hun onderwijs- en opvoedingsbehoeften. Vergeleken met andere landen, worden in Vlaanderen echter weinig ofgeen systematische beleidsmaatregelen genomen om de ontwikkeling van excellentie aan te moedigen en onderpresteren te voorkomen. De identificatie en de zorg voor leerlingen met sterke cognitieve vaardigheden wordt veeleer overgelaten aan de competenties en preferenties van individuele leerkrachten en scholen en aan de mogelijkheden van ouders om extra zorg in te roepen. Vanuit het perspectief van gelijke onderwijskansen, is het cruciaal dat kennis en competenties m.b.t. onderwijs en zorg op maat voor cognitief sterke leerlingen algemeen toegankelijk wordt in het onderwijs en de leerlingenzorg.

Het algemene doel van het TALENT project is om onderwijs en zorg voor leerlingen met sterke cognitieve vaardigheden te versterken, alsook de wetenschappelijke basis hiervan. Hiertoe wórdt ingezet op de integratie van algemene ontwikkelings- en motivatiepsychologische en onderwijskundige inzichten en methoden in het onderzoek naar 'academie giftedness'.

Datum:1 apr 2017 →  31 mrt 2021
Trefwoorden:Education, care, Talents, youth
Disciplines:Ontwikkelingspsychologie en veroudering