< Terug naar vorige pagina

Project

Onderzoek in het vakgebied van de psychiatrie en in dat van de medische psychologie.

Graag wil ik in de beoogde periode onderzoekswerk verrichten in twee domeinen: het eerste in het vakgebied van de psychiatrie, het tweede in dat van de medische psychologie. Het betreft de volgende onderzoeksprojecten:1) Antwerp ROM Data inzake patiƫnten lijdend aan therapieresistente depressie (TRD). Doel van het onderzoek is om met behulp van de analyses van de eerste 200 patiƫnten van dit unieke databestand een onderzoeksstrategie voor de volgende jaren uit te tekenen. Te verwachten output: A1 publicaties over de data-analyses; definitief onderzoeksplan met opzet van meerdere doctoraatsprojecten binnen de lijn "depressieve stoornissen" van de vakgroep CAPRI (Collaborative Antwerp Psychiatric Research Institute: www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/capri) 2) Medisch psychologische literatuurstudie naar de opvattingen over lichaam, lichaamsbeleving en lichaamsbeeld in de grote Westerse filosofische stromingen. Te verwachten output: cursustekst plus boek
Datum:1 jan 2017 →  30 jun 2017
Trefwoorden:PSYCHIATRIE
Disciplines:Psychiatrie en psychotherapie, Verpleegkunde, Andere paramedische wetenschappen, Klinische en counseling psychologie, Andere psychologie en cognitieve wetenschappen