< Terug naar vorige pagina

Project

Onderzoek met hoge resolutie manometrie naar de rol van colon-motiliteitsstoornissen in het ontstaan van symptomen en in de therapeutische respons in patiënten met functionele darmstoornissen.

De functie van het colon is verstoord bij patiënten met functionele darmstoornissen, die gekenmerkt worden door veranderd stoelganspatroon (diarree, constipatie), buikpijn, ongemak of opgeblazen gevoel. De belangrijkste functionele darmstoornissen zijn functionele constipatie, chronische diarree en het prikkelbare darm syndroom. Wij wensen de hypothese te testen dat contractie-patronen van de dikke darm en hun controlemechanismen gestoord zijn bij patiënten met functionele darmstoornissen, en dat dit hun klachten verklaart van een veranderd stoelganspatroon en pijn, ongemak en opgeblazenheid. Wij zullen gebruik maken van hoge resolutie manometrie, een nieuwe techniek die een gesofisticeerde reeks drukgevoelige sensoren op een sonde benut om motiliteitspatronen bij verschillende aandoeningen te vergelijken met die bij gezonde vrijwilligers. We zullen ook het verband tussen optreden van symptomen en deze patronen onderzoeken.
We zullen ook biopsieën nemen en chirurgische monsters analyseren om veranderingen in het zenuwstelsel en de pacemakercellen van de darm te bestuderen die de normale controle van de darmmotiliteit bieden.. Bij patiënten met ernstige constipatie hebben we tekens gevonden van afweer van het immuunsysteem, en dit ging gepaard met verlies aan normale zenuwfunctie. Wij zullen die studies uitbreiden en nagaan of immuun activatie leidt tot deze stoornissen. We zullen ook nagaan wat het effect is van 2 nieuwe behandelingen voor functionele darmstoornissen op motiliteitspatronen gemeten met hoge resolutie manometrie.

Datum:1 jan 2020 →  Heden
Trefwoorden:functional bowel disorders (FBDs), high resolution manometry, motility patterns, immune activation, colonic dysmotility
Disciplines:Gastro-enterologie, Systeemfysiologie, Pathofysiologie