< Terug naar vorige pagina

Project

Onderzoek naar anti-Kasha-emissie voor efficiëntere energie-licht-omzetting

Photochemische reacties gebeuren normaal volgens de Kasha-regel, vanuit de laagste geëxciteerde toestand. In sommige gevallen echter, kan dit ook vanuit hoger liggende toestanden plaatsvinden, wat anti-Kasha wordt genoemd. In mijn project wordt getracht een beter fundamenteel begrip krijgen van “hot” fotochemische reacties die plaats vinden in hoogenergetische geëxciteerde toestanden van organometaalcomplexen en andere interesante moleculen. Verbindingen die deze reacties aangaan zijn relatief zeldzaam en worden meestal gevonden door toeval. Het doel van dit onderzoek is daarom niet alleen het begrijpen van deze reacties, maar ook het opstellen van ontwerpcriteria, waardoor het mogelijk wordt om de fotoreactiviteit te voorspellen en het verlies in energie te minimaliseren. Dit onderzoek zal nuttig zijn voor toepassingen in verschillende domeinen van de fotochemie, waaronder fotokatalyse en optische elektronica, sensoren en schakelaars. Om dit te realiseren zal gebruik worden gemaakt van quantumchemische en moleculaire modelleringsmidellen; vervalsnelheidstheorie voor geëxciteerde toestanden en kinetische modellering. 

Datum:1 okt 2019  →  Heden
Trefwoorden:Computational
Disciplines:Kwantumchemie, Straling en materie
Project type:PhD project