< Terug naar vorige pagina

Project

Onderzoek naar chromosferische verdamping met behulp van multidimensionale zonnevlam-simulaties.

Zonnevlammen zijn een zeer explosief fenomeen dat zich voordoet in de zonne-atmosfeer en een grote invloed heeft op het ruimteweer. In een zonnevlam kunnen binnen enkele minuten tot 10 ^ 32 ergs aan magnetische energie worden vrijgegeven. Een groot deel van de energie wordt naar de chromosfeer getransporteerd door niet-thermische elektronen en door thermische geleiding, waardoor verdampingsstromen van enkele honderden km / s ontstaan. De verdampingsstromen vullen de magnetische lussen met heet en dicht plasma, wat leidt tot sterk verhoogde emissies in zachte röntgenstralen en extreem ultraviolette spectraallijnen. Numerieke simulaties laten toe om de verdampingen te onderzoeken, maar tot op heden voornamelijk met behulp van eendimensionale modellen. In die 1D-simulaties is geen rekening gehouden met zowel de magnetische reconnectie die fungeert als energiebron van niet-thermische elektronen en warmteflux, als de impact van de omgeving die verandert in de gesimuleerde fluxbuizen. Hier streven we ernaar die problemen op te lossen door de numerieke studies uit te breiden naar hogere dimensies. Door ook het reconnectieproces te modelleren zullen onze simulaties zelfconsistent zijn in hun energiebalans. Door de nieuwe simulaties uit te voeren, kunnen we de bijdragen van niet-thermische elektronendepositie en thermische geleiding in de verdampingen evalueren en vergelijken. Onze studie zal ons helpen om de energiebalans bij zonnevlammen veel beter te begrijpen.
Datum:1 okt 2021 →  30 sep 2022
Trefwoorden:Magnetohydrodynamic (MHD), Solar flares, Solar chromosphere
Disciplines:Ruimteplasmafysica en zonnefysica