< Terug naar vorige pagina

Project

Onderzoek naar de rol van rivieren tijdens de Laat Glaciale rekolonisatie van NW Europa: een multidisciplinaire evaluatie van Finaal-Paleolithische sites in de Scheldevallei (België) (3E010019)

De Late Glaciaal (circa 12.700-9700 cal. BC) is de laatste fase van het Pleistoceen vóór het huidige warme Holoceen en omvat verschillende warme (bijvoorbeeld Allerød) en koude (bijvoorbeeld Younger Dryas) stadia. Tijdens de late ijstijd werd NW Europa geleidelijk opnieuw gekoloniseerd door

Datum:1 nov 2019  →  Heden
Trefwoorden:Geoarcheologie, Laatste paleolithicum, Klimaatverandering, Verzegelde prehistorische vindplaatsen, Scheldevallei, Rivierduinen, Laat-glaciaal