< Terug naar vorige pagina

Project

Ontwikkeling en optimalisatie van super-resolutie biosensoren compatibel met super-resolutie optische fluctuatie beeldvorming

De cAMP afhankelijke weg is een centrale en één van de meest

onderzochte signaalwegen in de cel, maar onze kennis over zijn

signaalspecificiteit blijft beperkt. Het cruciale concept

spatiotemporele regulatie biedt een geschikte verklaring, maar blijft

beperkt onderzocht door het gebrek aan gepaste tools voor

biosensing op de nanoschaal. Een waaier aan superresolutie

technieken is beschikbaar voor de levenswetenschappen, maar de

ontwikkeling van superresolutie biosensoren blijft geremd door een

gebrek aan geschikte screening methodologieën.

Daarom zal ik een nieuw microfluidisch systeem ontwikkelen dat de

fotofysische parameters nodig voor superresolutie beeldvorming kan

screenen. Dit platform zal ontwikkeld worden in samenwerking met

prof. Amy Palmer & prof. Ralph Jimenez, die me gedurende de

ontwikkeling zullen ontvangen aan de University of Colorado.

Tegelijkertijd zal ik biosensor bibliotheken opzetten gebaseerd op

drie geraamtes: het recent ontdekte FLINC laat me toe een nieuwe

klasse biosensoreen te ontwikkelen, terwijl fotochrome FRET probes

afgeleid kunnen worden van zowel fluorescente proteïnen als van

SNAP/Halo tags. Een nieuwe optische component ontwikkeld in onze

onderzoeksgroep, de Circulator, zal gebruikt worden voor de

beeldvormingsstrategie, gecombineerd met de nodige algoritmes die

ik zal ontwikkelen. Door deze vooruitgangen te implementeren zal ik

licht laten vallen op de al lang bestaande onderzoeksvragen over de

signaleringsspecificiteit in cardiomyocyten.

Datum:1 okt 2018  →  Heden
Trefwoorden:Genetically encoded biosensors
Disciplines:Biochemie en metabolisme, Medische biochemie en metabolisme, Systeembiologie
Project type:PhD project