< Terug naar vorige pagina

Project

Ontwikkeling van een COVAXX voorzieningssysteem: COVAX-SSD

Het Access-To-Medicines onderzoeksteam heeft modellen ontwikkeld voor het ontwerpen van vaccin voorzieningssystemen, waarin beslissingen vervat liggen zowel op het vlak van productie, opslag and transport (capaciteit en localisatie) als op het vlak van de logistieke stromen van het vaccin (volumes and toewijzing). De modellen spitsen zich toe op nieuw ontwikkelde and kandidaat vaccins die de stap naar opschaling moeten zetten. Modellen voor vijf tropische ziekten waarvoor nog geen vaccin bestaat zijn klaar, een Covid-19 model is onderweg en modellen voor andere toekomstige vaccins staan in de steigers zoas voor het HIV vaccin. Om deze modellen beschikbaar te maken voor beslissingsnemers, is een gebruiksvriendelijk, web-gebaseerd beslissingsondersteuningssysteem noodzakelijk. De toekomstige gebruikers maken deel uit van zowel private, publieke of non-profit organisaties. De gebruiker-georiënteerde design omgeving zal opgezet worden als een ‘levend’ concept, dat toelaat in te spelen op de wijzigende en voortschrijdende wetenschappelijke ontwikkelingen op het vlak van vaccin technologie en ontwikkeling. De huidge Covid-19 situatie met de veelheid aan vaccin kandidaten is daar een overduidelijk voorbeeld van. Belangrijke elementen van de tool zijn gegevens beveiliging, hygiëne van de gegevensbank en een open programmeer omgeving die de duurzaamheid van de toepassing moeten waarborgen. Tot slot zal een opleidings- en trainingsmodule geïntegreerd worden om een zo ruim mogelijke verspreiding en toepassing te bewerkstelligen.
Datum:11 nov 2020 →  Heden
Trefwoorden:Vaccine supply system design, Decision support tool, Living model, Covid19, Neglected Tropical Diseases
Disciplines:Preventieve geneeskunde, Modellering en simulatie