< Terug naar vorige pagina

Project

Ontwikkeling van een thermochemisch datagedreven procescontrolefilosofie voor toepassing in industriële verbranding van niet-recycleerbaar afval

Waste-to-energy (WtE) is een techniek om het volume verzamelde afval te verminderen. Door de verbranding van afval wordt er energie gerecupereerd door stoomproductie, die op zijn beurt gebruikt wordt voor de productie van elektriciteit of als warmtebron. Het doel is dus om een zo stabiel mogelijke stoomproductie te realiseren tijdens de operatie van de WtE. Door de verbranding van afval komen er gassen vrij, die corrosie kunnen veroorzaken in de installatie en bijgevolg grote kosten met zich meebrengt. Het is belangrijk om deze corrosie te beheersen omdat dit de efficiëntie van stoomproductie beïnvloedt. Een top-down analyse van industriële procesdata van WtE installaties met behulp van data-analyse geeft nieuwe inzichten in de reële processituatie. Op deze manier kunnen de relaties tussen procesparameters zorgen voor een optimalisatie in verbrandingscondities voor de vermindering van corrosieve gassen.
Datum:1 okt 2021 →  Heden
Trefwoorden:data analysis, waste-to-energy, plant scale data
Disciplines:Duurzaamheids- en milieutechniek niet elders geclassificeerd
Project type:PhD project