< Terug naar vorige pagina

Project

Ontwikkeling van hoog-performante copolymeren met een minimale bandkloof voor nabij-infrarood detectoren. (R-9204)

Infrarood (IR) beeldsensoren spreken sterk tot de verbeelding door hun toepassing in warmtecamera's en nachtkijkers. Momenteel worden ze geproduceerd via een zogenaamde hybride technologie, waarin zowel de detector als het elektronisch uitleessysteem afzonderlijk bereid worden en dan samengevoegd op het niveau van de individuele pixels. Dit is echter een tijdrovend proces, resulterend in lage productiesnelheden en dus hoge kostprijzen, hetgeen hun ruim gebruik sterk beknot. Een monolithische aanpak met directe depositie van de detectoren op het uitleessysteem kan hier een oplossing bieden. Pogingen om dit toe te passen op de huidige anorganische IR-absorberende materialen zijn echter weinig succesvol omwille van compatibiliteits-problemen. In dit opzicht zijn organische halfgeleiders erg interessant, aangezien zij verenigbaar zijn met vrijwel alle oppervlakken. Voor de detectie van UV/zichtbaar licht is reeds aangetoond dat organische fotodetectoren dezelfde (en zelfs betere) resultaten kunnen geven als hun anorganische tegenhangers. Over het algemeen vertonen organische materialen echter een beperkte absorptie van nabij-IR licht. In dit project beogen we een voorname bijdrage tot dit domein via fundamentele studies naar foto-actieve materialen voor nabij-IR fotodetectoren. Syntheseprocedures voor polymeren met een erg kleine bandkloof zullen nauwgezet geoptimaliseerd worden, met specifieke aandacht voor zuiverheid en de beoogde materiaal- en fotodiode-eigenschappen.
Datum:1 okt 2018 →  30 sep 2020
Trefwoorden:foto actieve materialen, fotodetectoren, infrarood beeldsensoren, Nabij-infrarood detectoren
Disciplines:Macromoleculaire en materiaalchemie, Organische chemie, Process engineering, Polymere materialen