< Terug naar vorige pagina

Project

Ontwikkeling van nieuwe celdood PET probes voor vroege evaluatie van therapie respons

Celdood is een fundamenteel biologisch proces. Omdat verschillende therapieën kunnen leiden tot activering of remming van celdood, bestaat er behoefte aan beeldvormingstechnieken die tijdens de behandeling van de patiënt celdood kunnen identificeren. De ontwikkeling van moleculaire probes gericht op biomarkers voor celdood zijn cruciaal. Caspase-3 activering en blootstelling van fosfatidylethanolamine (PE) in het celmembraan zijn belangrijke biomarkers voor celdood. Selectieve in vivo positronemissietomografie (PET) beeldvorming van caspase-3 en PE zou daarom kunnen helpen bij de beoordeling van vroege respons op kankertherapie, waardoor blootstelling van patiënten aan onnodige toxiciteit wordt voorkomen. Onlangs werd beschreven dat het gebruik van niet-natuurlijke aminozuren in de caspase-3 herkenningssequentie en de modificatie van primaire probegebieden efficiënte strategieën zijn om caspase-3-selectieve probes te ontwerpen. Duramycine is een klein peptide dat zich bindt aan PE met hoge affiniteit en selectiviteit. Het doel van het huidige werk is de ontwikkeling van 18F-duramycine en 18F-gelabelde caspase-3 selectieve probes voor niet-invasieve PET-beeldvorming van celdood. Na optimalisatie van de radiochemie zullen de probes worden gekarakteriseerd om de binding van celdood en doelselectiviteit, stabiliteit en farmacokinetisch gedrag te beoordelen. Klinische toepasbaarheid van de verschillende sondes zal worden geëvalueerd in goed gekarakteriseerde kanker-xenograft-modellen die zijn behandeld met doelgerichte therapie of immunotherapie en zijn vergeleken met de klinische gouden standaard 18F-FDG voor evaluatie van therapie-respons.
Datum:1 okt 2017  →  30 sep 2020
Trefwoorden:BIO-IMAGING
Disciplines:Nucleaire beeldvorming, Celdood, Kankerbiologie, Biomarker ontdekking, Biomarker evaluatie
Project type:Samenwerkingsproject