< Terug naar vorige pagina

Project

Ontwikkeling zelfevaluatie-instrument 'Beleidsvoerend vermogen'.

Koning Boudewijnstichting wil (de inrichtende macht/schoolbesturen van) scholen uitrusten met een instrument om het eigen beleidsvoerend vermogen in kaart te brengen en te benchmarken met andere scholen. Om dit te kunnen doen worden verschillende betrokkenen bevraagd. Een conceptueel model wordt ontwikkeld, geoperationaliseerd en uitgetest.
Datum:1 jan 2018  →  31 dec 2018
Trefwoorden:ONDERWIJSINNOVATIE, ONDERWIJSONDERZOEK
Disciplines:Onderwijscurriculum, Onderwijssystemen, Algemene pedagogische en onderwijswetenschappen, Specialistische studies in het onderwijs, Andere pedagogische en onderwijswetenschappen