< Terug naar vorige pagina

Project

Oorzaken van micro-inflammatie en cardiovascular lijden bij chronisch nierfalen: rol van uremische peptiden

Zowel de retentie van uremisch componenten als de nierfunctievervangende therapie kunnen bijdragen tot micro-inflammatie en de hiermee gepaard gaande cardiale belasting bij chronische nierfalen. In het bijzonder zal het effect van uremische peptiden op leukocyten en specifieke leukocytensubpopulaties bestudeerd worden dmv in vitro screening. De betrokken pahtophysiologische mechanismen zullen ontraffeld worden met als doel de retentiestoffen te classeren op basis van hun toxiciteit.

Datum:1 jan 2010 →  31 dec 2015
Trefwoorden:inflammatie, uremische retentiestoffen, cardiovasculair lijden
Disciplines:Urologie en nefrologie, Cardiale en vasculaire geneeskunde, Biochemie en metabolisme, Medische biochemie en metabolisme