https://frisr4.researchportal.be/portal-rest/projectpage/6085cfc6-7bf3-42d6-9055-5f2b5ecafb40 GuzzleHttp\Client Op weg naar geïntegreerde praktijken met scholen, opvangcentra en vrijetijdsorganisaties voor kinderen op de vlucht: een actie-onderzoek | FRIS onderzoeksportaal
< Terug naar vorige pagina

Project

Op weg naar geïntegreerde praktijken met scholen, opvangcentra en vrijetijdsorganisaties voor kinderen op de vlucht: een actie-onderzoek

Dit project combineert praktijkgericht met beleidsinformerend onderzoek. Het doel is dan ook tweeledig. Ten eerste willen we samenwerkingspraktijken ontwikkelen en onderzoeken tussen organisaties die werken met kinderen op de vlucht en hun families. Ten tweede willen we kennis die toekomstig beleid kan informeren over de opvang van kinderen op de vlucht en hun families.

Geïnspireerd door de principes van Children Zonesen sociaal-geografische differentiatie, zetten we een actie-onderzoek op in twee settings: een in de Antwerpse metropool en een in het voorstedelijke Lint. In elke setting brengen we een intersectoraal netwerk tot stand, waarin medewerkers van opvangcentra samenwerken met medewerkers van scholen en van vrijetijdsvoorzieningen. De netwerken zullen:

  • De medewerkers uit de betrokken sectoren ondersteunen om te zien hoe kinderen hun schooltijd, vrijetijdsactiviteiten en het dagelijkste leven in het opvangcentrum ervaren (met behulp van resultaten uit het project ‘Onderweg’ – 2018-2021) en om intersectorale dialoog en samenwerking tot stand te brengen over die ervaring.
  • Een ouderonderzoeksgroep tot stand te brengen waarin ouders onderzoeken welke rollen zij kunnen spelen voor hun kinderen. De deelnemers van het netwerk begeleiden de groep, het onderzoeksteam documenteert, observeert en analyseert het proces.
  • De samenwerking in het netwerk onderzoeken, samen met de manier waarop kinderen en hun families die samenwerking ervaren. Dit moet leiden tot innovaties én tot beleidsaanbevelingen.

Het onderzoeksgebaseerde karakter van het actie-onderzoek garanderen we door:

  • Een solide literatuurstudie uit te voren over inclusieve en ondersteunende praktijken voor kinderen op de vlucht;
  • De bevindingen te incorporeren uit het PWO-project ‘Onderweg’ (2018-2020) dat de ervaringen van kinderen op de vlucht analyseerde in opvangcentra, scholen en vrijetijdsorganisaties

We voorzien vier valorisatieroutes: 

  • De participatieve aanpak en het actieve engagement van de stakeholders zal inclusieve, intersectorale praktijken tot stand brengen en dus meteen voelbaar zijn voor kinderen op de vlucht en hun families.
  • Een expertenpanel van beleidsorganisaties zoals het Kinderrechtencommissariaat, het Vlaams Departement Onderwijs en lokale ngo’s, onder meer actief in de vrijetijdssector, zal het project opvolgen en de beleidsaanbevelingen checken op haalbaarheid.
  • We dragen bij aan het publieke debat over kinderen op de vlucht, hun families en over de mensen die in verschillende sectoren met hen werken door een essay te publiceren en een opiniestuk.
  • De resultaten van het actie-onderzoek vormen het uitgangspunt om een Europese projectaanvraag voor te bereiden, waarvan de precieze focus zal afhangen van de toekomstige calls. Mogelijke onderwerpen, die allemaal verband houden met dit projectvoorstel, zijn: netwerkvorming om kinderen op de vlucht en hun families beter op te vangen, een zinvolle vrije tijd op maat voor kinderen die in kwetsbare omstandigheden leven, sociale innovatieprojecten voor families op de vlucht en voor de teams die zich voor deze families inzetten.
Datum:1 mei 2021 →  Heden
Trefwoorden:actie-onderzoek, vrije tijd, kinderen op de vlucht
Disciplines:Onderwijssystemen niet elders geclassificeerd, Onderwijs, cultuur en maatschappij niet elders geclassificeerd, Gezinsstudies, Burgerschap, immigratie en politieke ongelijkheid niet elders geclassificeerd, Sociologie van kind, adolescentie en jeugd
Project type:Samenwerkingsproject