< Terug naar vorige pagina

Project

Op zoek naar talenten en excellentie van kinderen in het domein W&T. Een op competenties gebaseerde analyse van basisschemata en ontwikkeling van instrumenten om talent en excellentie in kaart te brengen.

Hoofddoel van het onderzoek is de ontwikkeling van een instrument om competentie/talent/excellence in het domein van het ‘begrijpen van de fysische wereld’ (inz. Technische systemen) in kaart te brengen. Het nieuwe paradigma omtrent competentie en het concept deep-level-learning leveren het fundament. De leeromgeving die voor het onderzoek nodig is wordt gerealiseerd aan de hand van het project ‘Dorp-op-School’ dat berust op de principes van een ‘open framework’ benadering. 'Critical incidents’ worden verzameld en geanalyseerd om basisschemata in de omgang van kinderen met de fysische wereld te identificeren. Deze leveren de bouwstenen voor een piloot versie van het instrument dat de nodige ingrepen ondergaat om uiteindelijk aan de criteria voor betrouwbaarheid en validiteit te beantwoorden. Tenslotte zal het instrument ingezet worden in een interventiestudie en een zicht geven op de impact van het ‘Dorp-op-School’-arrangement.

Datum:1 okt 2011  →  8 mrt 2018
Trefwoorden:Basisonderwijs, Science and technology, competentiegerichte benadering
Disciplines:Onderwijscurriculum, Onderwijssystemen, Algemene pedagogische en onderwijswetenschappen, Specialistische studies in het onderwijs, Andere pedagogische en onderwijswetenschappen
Project type:PhD project