< Terug naar vorige pagina

Project

Open Onderwijs: een kritisch-kwalitatieve analyse

Het doel van dit doctoraatsproject is algemeen gesitueerd in het uitvoeren van een kwalitatieve analyse in het veld van Open Onderwijs of 'Open Education' (OE). In de afgelopen jaren heeft Open Onderwijs steeds meer aandacht gekregen van wetenschappers, beleidsorganisaties en media. De populariteit van Open Onderwijs is vooral bewezen in de recente opkomst van Massive Open Online Courses of MOOCs. MOOCs lijken overal op te doemen en worden gepresenteerd als een krachtig alternatief voor meer traditionele vormen van onderwijs. Hoewel Open Onderwijs in het algemeen, en MOOCs in het bijzonder, onderhevig zijn aan toenemende lofspraak en hoge verwachtingen, heeft de academische literatuur erop gewezen dat dergelijke retoriek niet altijd afgestemd is op concrete educatieve praktijken. Bijvoorbeeld, studies zijn begonnen met het onthullen van enkele misvattingen en uitdagingen die verband houden met de dominantie van MOOCs in het hedendaagse populaire discours. MOOCs vormen slechts één - zij het wel een invloedrijke - vorm van Open Onderwijs (andere voorbeelden zijn SPOCs, DOCCs, SMOCs, POOCs, LAPs, etc. - Hollands & Tirthali, 2014). Ten tweede hebben studies aangetoond dat de oorspronkelijke theoretische basis van Open Onderwijs niet altijd in de huidige MOOC-praktijken wordt nageleefd (e.g. Hall, 2015). Ten derde kan opgemerkt worden dat het grootste deel van de huidige literatuur over Open Onderwijs voornamelijk vertrekt vanuit een (post-) positivistisch kwantitatief perspectief. Deze algemene observaties vormen de context voor dit doctoraatsproject. In het bijzonder zullen we in dit proefschrift enkele verwarringen of mystificaties in de dominante discours rondom Open Onderwijs trachten te ontrafelen en ook de volgende problemen in detail aanpakken: - Wat zijn verschillen en overeenkomsten tussen programma's, platforms en andere aanbieders van Open Onderwijs? Hoe staan deze verschillende initiatieven met elkaar in verband en wat is de relatie met hun eigenlijke gebruikers? - Welke motivaties en belemmeringen spelen voor individuen een rol in deelname aan Open Onderwijs? - In welke context hebben oorspronkelijke initiatieven rondom Open Onderwijs zich verspreid en hoe heeft dit betrekking op de huidige ontwikkelingen? - Hoe doet online / open leren zich voor in de concrete praktijk? Om deze opkomende digitale gewaarwordingen te onderzoeken, worden innovatieve kwalitatieve onderzoeksmethoden ontwikkeld. Afhankelijk van de specifieke kenmerken van de gekozen casestudies, wordt de ontwikkeling van de volgende methoden nagestreefd: - De ontwikkeling van een methode die een typologie van Open Onderwijs mogelijk maakt, en specifiek gebruik makende van de mogelijkheden van kwalitatieve data visualisatie. - De ontwikkeling van een kwalitatieve 'text mining' analyse, die het mogelijk maken om te focussen op het specifieke discours rondom Open Onderwijs - De ontwikkeling van kwalitatief, digitaal observatieprotocol om het gebruik van Open Onderwijs door studenten en/of docenten te bestuderen. Referenties Hall, R. (2015). For a political economy of massive open online courses. Learning Media and Technology, 40(3), 265-286. Hollands, F.M. & Tirthali, D. (2014). MOOCs, Expectations and Reality, Full Report. Center for Benefit-Cost Studies for Education Teachers College, Columbia University, May, 2014.

Datum:1 okt 2017 →  Heden
Trefwoorden:Open Education, MOOCs, qualitative methods
Disciplines:Psychologische methoden, Mathematische en kwantitatieve methoden, Algemene pedagogische en onderwijswetenschappen, Sociale theorie en sociologische methoden, Politieke theorie en methodologie, Toegepaste wiskunde, Statistische en numerieke methoden
Project type:PhD project