< Terug naar vorige pagina

Project

Optimaal klasmanagement: identificeren en combineren van effectieve leerkracht-leerling interactiestrategieën om de werkgeheugenprestatie van leerlingen te verbeteren.

Wil men jongeren optimaal voorbereiden op adequaat schools functioneren en presteren, dan toont longitudinaal onderzoek het belang van het werkgeheugen bij kinderen aan. Recente interventieprogramma’s die het werkgeheugen stimuleren, zetten ook steeds meer in op het creëren van de ideale klasomgeving en leerkracht-leerlinginteractie (LLI) waardoor het werkgeheugen optimaal kan ontwikkelen. Tot op heden weten we echter niet welke specifieke aspecten uit die LLI bijdragen aan dit effect op het werkgeheugen. Hierdoor dreigen bestaande werkgeheugenprogramma’s te veel en te lang inspanning van de leerkracht te vragen, hetgeen nefast kan zijn voor de effectiviteit ervan. Dit project stelt zich daarom tot doel om inzicht te krijgen in welke specifieke strategieën ter versterking van de LLI, een positief effect op werkgeheugenprestatie ressorteren. Vervolgens beogen we de meest efficiënte en effectieve combinatie van deze technieken samen te stellen in functie van leerlingkenmerken. Om dit te realiseren, maken we gebruik van respectievelijk microtrials en single-case design. Inzichten uit dit onderzoek kunnen in de toekomst bijdragen aan de ontwikkeling van kortere, meer effectieve werkgeheugenprogramma’s.
Datum:1 okt 2019 →  Heden
Trefwoorden:Werkgeheugen, Interventie, Leerkracht-leerling interactie, Executieve functie
Disciplines:Onderwijs- en schoolpsychologie, Educatieve en schoolbegeleiding