< Terug naar vorige pagina

Project

Optimaal klasmanagement: identificeren en combineren van effectieve leerkracht-leerling interactiestrategieën om de werkgeheugenprestatie van leerlingen met of zonder ADHD te verbeteren.

Als we kinderen willen voorbereiden om goed te functioneren en presteren op school, dan is volgens longitudinaal onderzoek het werkgeheugen van groot belang. De huidige studie heeft tot doel te onderzoeken in welke klasomstandigheden de ontwikkeling van het werkgeheugen het sterkst kan gedijen bij normaal ontwikkelende kinderen en kinderen met ADHD, die beduidend meer problemen hebben met het werkgeheugen. Beschermende elementen van leerkracht-leerling interacties (bv. prijzen of duidelijke instructies geven) werden de centrale focus van meerdere interventieprogramma's om de omstandigheden in de klas te optimaliseren. Tot op heden weten we echter nog niet welke specifieke aspecten van die interacties bijdragen aan het positief effect op het werkgeheugen. Bijgevolg lopen bestaande werkgeheugenprogramma's het risico 1) niet de meest efficiënte technieken te integreren om leerkracht-leerling interacties te verbeteren, en 2) niet de meest efficiënte combinatie van technieken te maken. Het huidige project heeft daarom als doel te bepalen welke (efficiënte) leerkracht-leerling interactie technieken de werkgeheugenprestaties verbeteren bij kinderen met en zonder ADHD. Vervolgens gaan we na welke combinatie van effectieve TSI-technieken het meest effectief en efficiënt met het oog op de kindkenmerken. Om deze doelen te bereiken, zullen we gebruik maken van respectievelijk microtrials en single-case designs. Inzichten uit dit project zullen bijdragen aan de ontwikkeling van meer samenhangende, efficiënte werkgeheugenprogramma's voor typisch en atypisch ontwikkelende kinderen.

Datum:16 aug 2021 →  30 jun 2022
Trefwoorden:Working memory, Teacher-child interactions, ADHD
Disciplines:Beperkingen en ontwikkelingsstoornissen
Project type:PhD project