< Terug naar vorige pagina

Project

Optimalisatie monitoring Zeeschelde

Kosten-baten analyse van de systeemmonitoring van de Zeeschelde. Zowel kosten als baten kwantificeren van de eigen monitoring. Vergelijken met de monitoring die parallel door andere instanties wordt uitgevoerd zoals W&Z, VMM, UA, INBO.
Datum:10 okt 2014  →  Heden