< Terug naar vorige pagina

Project

Optimalisatie van de interRAI Suite of Instruments ter evaluatie en verbetering van de mondgezondheid van kwetsbare ouderen en ter evaluatie van de relatie tussen orale en algemene gezondheid.

De algemeen slechte mondgezondheid bij kwetsbare ouderen kan verbeterd wor-den d.m.v. de interRAI Suite of Instruments (interRAI-SoI) die de zorgnoden van een oudere persoon onderzoeken. De interRAI-SoI polst naar belangrijke gezond-heidsaspecten waarbij algoritmes de gegevens vertalen naar evt. bijkomende onder-zoeksprotocollen en uiteindelijk naar individuele zorgpaden. De interRAI-SoI bevat ongevalideerde mondgezondheidsgerelateerde vragen ondanks een uitgebreide Bel-gische (BelRAI, n>90.000) en internationale (interRAI, n>190.000.000) database. Het doel van deze studie is daarom de validatie en optimalisatie van het interRAI-SoI mondgezondheidsluik, 2) optimalisatie van de databases en 3) het gebruik van deze databases ter evaluatie van interacties tussen orale en algemene gezondheid.
Datum:1 okt 2015  →  30 sep 2020
Trefwoorden:Mondzorg
Disciplines:Tandheelkunde