< Terug naar vorige pagina

Project

Optimalisatie van de supramoleculare ordening om sterk Faraday actieve geconjugeerde polymeren te bekomen

De supramoleculaire ordening van het model geconjugeerde polymeer, poly(3-hexylthiofeen), wordt verbeterd in de hoop om de resulterende Faraday rotatie in films te verhogen. Dit wordt bereikt door de molaire massa, de dispersiteit en de endgroepen te variëren. Vervolgens worden verschillende monomeereenheden getest, zoals fluoreen en benzodithiofeen. Tenslotte worden de optimale parameters gecombineerd met een perfluoro-eindcapper en een siloxaaninitiator om een rechtopstaande configuratie te verkrijgen.

Datum:10 aug 2017  →  Heden
Trefwoorden:Polymer, Crystallinity, Faraday rotation, Supramolecular orientation
Disciplines:Process engineering, Polymere materialen, Anorganische chemie, Organische chemie, Theoretische en computationele chemie, Andere chemie
Project type:PhD project