< Terug naar vorige pagina

Project

Optimalisatie van een innovatieve strategie die CD70-positieve fibroblasten elimineert om het effect van eerstelijnschemotherapie in vergevorderd dikkedarmkanker te verbeteren.

In dikkedarmkanker bestaat er een sterke interactie tussen tumorcellen en tumor-geassocieerde fibroblasten (TAFs) . TAFs vormen als het ware een schild rond de tumor, wat het effect van therapie op de tumor sterk belemmert, en helpen tumoren om uit te zaaien. Toch is gebleken dat niet alle TAFs een even slecht effect hebben, wat het een grote uitdaging maakt om enkel de tumor-bevorderende TAFs gericht aan te vallen. Wij hebben zopas een groep TAFs geïdentificeerd bij patiënten met een zeer slechte prognose, die het eiwit CD70 dragen en betrokken zijn in uitzaaiing en het ontsnappen van de tumor aan ons immuunsysteem. In deze studie willen we een optimale strategie ontwikkelen om CD70-positieve TAFs aan te vallen zodat we 1) het schild rond de tumor verwijderen; 2) het immuunsysteem activeren; en 3) uitzaaiingen reduceren. Tot slot willen we een nieuwe combinatie-behandeling testen van CD70-gerichte therapie met eerstelijnschemotherapie als een nieuwe behandelingsoptie voor patiënten met gevorderd dikkedarmkanker. Omdat we ook CD70-expressie hebben gevonden in pancreaskanker, kan deze studie ook de weg vrijmaken voor toepassing bij andere maligniteiten.
Datum:1 apr 2019 →  30 mrt 2020
Trefwoorden:KANKER-GEASSOCIEERDE FIBROBLASTEN, KANKERIMMUUNTHERAPIE, T-CELACTIVERING
Disciplines:Kankertherapie