< Terug naar vorige pagina

Project

Optimalisatie van lage dosis CT voor bevolkingsonderzoek naar longkanker: het vinden van de beste balans tussen stralingsrisico en performantie uitgedrukt in termen van beeldkwaliteit en succes van automatische detectiealgoritmen

Longkanker veroorzaakt een grote mortaliteit, wereldwijd en in Vlaanderen, met 3822 gevallen in 2016. De enige techniek met bewezen mortaliteitsreductie is longkankerscreening (LKS) met CT scans. In 2020 werd een mortaliteitsreductie van 26% (mannen) en 41% (vrouwen) gemeten in de Nederlands-Belgische ‘NELSON’ studie. De Vlaamse ‘Task Force Longkankerscreening’ brengt daarom experts samen om een LKS-programma te ontwerpen en vervolgens te ondersteunen voor bevolkingsgroepen waar deze verbetering kan doorgezet worden. Alle (te verwachten) vragen van de verantwoordelijke Vlaamse overheid moeten worden beantwoord. Met dit project willen radiologen en fysici van de Task Force afdoende antwoorden vinden op de volgende vragen: wat is het stralingsrisico verbonden aan de CT scans? Kan beeldvorming worden geoptimaliseerd voor nog lagere röntgendoses? Hoe zijn de prestaties van computeralgoritmen voor het opsporen en meten van kankers? De grootste uitdaging bestaat erin om in een wereld met snel veranderende technologie – bv. artificiële intelligentie - nieuwe testmethoden te ontwikkelen. Drie universitaire groepen zullen hun expertise combineren met (1) risicoberekening, (2) evaluatie van klinische beeldkwaliteit en (3) computerondersteunde detectie en karakterisatie van kanker. Alle nieuwe technieken en testcriteria zullen worden gebundeld in een uniek testprotocol om de kwaliteit van elk CT protocol of computer algoritme voor LKS te kunnen beoordelen en te optimaliseren.

Datum:1 jan 2022 →  Heden
Trefwoorden:texture analysis and radiomics, computer aided detection, radiation risk
Disciplines:Medische beeldvorming en therapie niet elders geclassificeerd, Diagnostische radiologie, Andere fysica niet elders geclassificeerd, Kwaliteitsbewaking