< Terug naar vorige pagina

Project

Optimalisatie van preklinische testen ter verbetering van de voorspelling van het in vivo gedrag van orale geneesmiddelen

Om op betrouwbare wijze de humane dosis en de farmacokinetische eigenschappen van orale geneesmiddelen te voorspellen, en om de haalbaarheid van de ontwikkeling van kandidaat-geneesmiddelen te beoordelen, zijn dringend accurate metingen van intestinale oplosbaarheid en permeabiliteit nodig in de preklinische ontwikkeling. Dit project beoogt het verbeteren van de betrouwbaarheid van preklinische testen die worden gebruikt om het gastro-intestinaal gedrag van orale geneesmiddel te voorspellen. Daartoe zal het project zich toespitsen op het ontwerp, de validatie en de implementatie van geoptimaliseerde in vitro en in situ methoden voor oplosbaarheids- en permeabiliteitsmetingen. Dit wordt bereikt aan de hand van de volgende werkpakketten: (1) Een verbeterd begrip van de verschillen in oplosbaarheid tussen geneesmiddelen in gesimuleerde, dierlijke en menselijke darmvochten, (2) Ontwerp van species-relevante media voor oplosbaarheids- en permeabiliteitsbepalingen, (3) Ontwikkeling van preklinische testen om de permeabiliteit van BCS IV-geneesmiddelen te meten, en (4) Gecombineerde dissolutie- en permeatie-experimenten om het gedrag van formuleringen te bestuderen.

Datum:1 okt 2021 →  Heden
Trefwoorden:Biopharmaceutics
Disciplines:In vitro testen, Niet-klinische studies
Project type:PhD project