< Terug naar vorige pagina

Project

Oude recensies en de ontwikkeling van identiteit. Hoe het herschrijven van teksten bijgedragen heeft tot de constructie van een (groeps)identiteit in laatjoodse envroegchristelijke literatuur

Dit onderzoeksproject bestudeert aan de hand van een aantal christelijke en joodse teksten hoe de productie van (een) recensie(s) van een bepaalde tekstbijdraagt totde profilering van identiteit doorheen het proces van herschrijving en redactioneel ingrijpen. Een aandachtspunt is het onderscheid tussen recensie en nieuwe creatie en de vraag of dergelijk onderscheid altijd gemaakt kan worden. Deze meer overkoepelendeaanpak waarbijvooral gekeken wordt naar het proces van identiteitsvorming dat ermee gepaardheeft implicaties voor onze visie op de manier waarop de productie van vroegchristelijke literatuur, inclusief de evangelieliteratuur, tot stand is gekomen. Het project zal tevens een bijdrage leveren tot het verstaan van teksten als "strijdplaats" of plaats van contestatie, waar nieuwe idee├źn uitgetest worden en eventueel oudere vervangen of overbodig maken.
Datum:1 okt 2019  →  Heden
Trefwoorden:Textuality, Recensions, Early Christianity, Identity
Disciplines:Bijbelstudies, Studie van het Christendom
Project type:PhD project