< Terug naar vorige pagina

Project

PhD: Hoe gaan scholen om met etnische diversiteit en welke gevolgen heeft dit?

Veel landen kampen met etnische en socio-economische ongelijkheid in het onderwijs: leerlingen uit arme gezinnen en/of met een migratieachtergrond behalen minder goede schoolprestaties dan leerlingen uit witte gezinnen, ook na controle van individuele capaciteiten. Voortbouwend op eerder onderzoek in verschillende disciplines, slaat het ECDIS-project een nieuwe weg in om deze ongelijkheden te begrijpen (en zo adviezen te kunnen formuleren om deze ongelijkheden te verkleinen). Het ECDIS-project zoomt in op hoe basisscholen omgaan met etnisch-culturele diversiteit. Het gaat na welke ‘brillen’ ze opzetten om naar diversiteit te kijken en welke praktijken ze hanteren in verschillende domeinen (zoals taalbeleid, curriculum, activiteiten, etc.). Het wil nagaan óf deze omgang met diversiteit samenhangt met de schoolprestaties van leerlingen met een migratieachtergrond en/of uit lagere sociale klassen (doel 1) en hóe dit dan precies werkt (doel 2). Concreet, zullen we eerst nagaan in hoeverre de drie School Diversiteit Modellen die de literatuur domineren – met name assimilatie, kleurenblindheid, en pluralisme – aanwezig zijn in Vlaamse lagere scholen. We zullen deze identificeren in verschillende domeinen (zoals linguïstische en religieuze diversiteit) en onderzoeken hoe ze samenhangen met de schoolcompositie in termen van leerlingen sociaaleconomische status en etniciteit. Vervolgens zullen we de impact meten van de School Diversiteits Modellen op de identiteiten van de leerlingen en op de overtuigingen van leerkrachten. Tot slot, zullen we toetsen of de link tussen school-karakteristieken en School Diversiteiten Modellen enerzijds en schoolprestaties anderzijds, (gedeeltelijk) verklaard kan worden door hun impact op identiteiten van leerlingen en op de overtuigingen van leerkrachten.

Datum:1 okt 2020  →  Heden
Trefwoorden:Ethno-cultural diversity, School achievement, Teacher beliefs, Academic attitude, School Diversity Models, Multiculturalism, Colour-blindness, Assimilation
Disciplines:Onderwijs, cultuur en maatschappij niet elders geclassificeerd
Project type:PhD project