< Terug naar vorige pagina

Project

PICASO: A Personalised Integrated Care Approach for Service Organisations and Care Models for Patients with Multi-Morbidity and Chronic Conditions (EU494)

De visie van het PICASO-project is dat het een Europabreed servicecentrum voor 'Continuüm of Care' zal worden dat: de samenwerking en uitwisseling van kennis tussen professionele zorgverleners in gezondheids-, revalidatie- en sociale zorgdomeinen zal verbeteren en patiënten en hun naasten actief zal integreren in de geïntegreerde zorginstellingen die aldus de empowerment en zelfzorg van de patiënt ondersteunen, zal verbeteringen brengen in de gezondheidsresultaten, dagelijkse activiteiten en kwaliteit van leven van ouderen met meervoudige morbiditeit teweegbrengen door programma's voor zorgbeheer aan specifieke kenmerken van de profielen van patiënten aan te passen en de therapietrouw te ondersteunen zorgplannen op het punt van noodzaak; versterkte medische kennis en creëeren van nieuwe zorgmodellen voor het beheer en de behandeling van patiënten met multi-morbiditeitscondities; zal meer kosteneffectief zorgbeheer mogelijk maken door toegenomen vaardigheden en samenwerking van zorgprofessionals en meer geautomatiseerd en efficiënt workflows, die uiteindelijk zullen leiden tot een betere gezondheidsresultaten en een vermindering van de opnames van ziekenhuizen, en dus een belangrijke bijdrage aan de duurzaamheid van de stelsels voor gezondheidszorg en sociale zorg in Europa.
Datum:1 feb 2016 →  31 jan 2019
Trefwoorden:care, multi-morbidity, chronic conditions
Disciplines:Mensenrechten en justitie