< Terug naar vorige pagina

Project

PIV en CFD analyse van het effect van een zonnereactor op de vorming van turbulentie.

Thermische decompositie van methaan door middel van direct zonlicht zorgt voor een emissievrije generatie van waterstof en koolstof. Desondanks het groene karakter van deze energieconversie heeft dit proces nog enkele technologische uitdagingen alvorens industrieel toepasbaar te zijn. Zo is er afzetting van koolstof op de reactorwanden en op het reactorvenster waardoor en geen direct zonlicht meer in de reactor komt. Dit project focust op het ontwerp van een ideaal stromingspatroon binnen deze reactor teneinde de afzetting van koolstofdeeltjes te verhinderen. Via een grondige experimentele (dmv PIV) en numerieke analyse (dmv RANS analyse) wordt de vorming van vortices in de reactor bestudeerd om zo een optimale geometie te ontwerpen.
Datum:1 okt 2014 →  31 okt 2018
Trefwoorden:Computational Fluid Dynamics, Particle Image Velocimetry, fluid mechanics, solar reactor design
Disciplines:Thermodynamica, Toegepaste wiskunde, Klassieke fysica, Fysica van gassen, plasma's en elektrische ladingen