< Terug naar vorige pagina

Project

Prikkelbaarheid na verworven hersenschade: het bevorderen van de diagnose en het identificeren van biomarkers

Cognitieve moeilijkheden, zoals atypische sensorische verwerking en integratie, komen frequent voor na een cerebrovasculair accident (cva). Hoewel cva patiënten geregeld atypische sensorische sensitiviteit rapporteren, werd er tot hier toe weinig onderzoek naar gedaan in vergelijking met andere cognitieve symptomen, zoals afasie en hemispatiaal neglect. Hierdoor is het onduidelijk in welke mate post-cva atypische sensorische sensitiviteit het resultaat is van gewijzigde gedragsmatige (het verwerken van sensorische stimuli) en neurale sensorische sensitiviteit (de neurale response op sensorische stimuli). Het voornaamste doel van dit project is het onderzoeken van de gedragsmatige en neurale basis van post-cva subjectieve sensorische sensitiviteit. Allereerst zullen we post-cva subjectieve sensorische gevoeligheid meten. Hiervoor zullen we een bestaand neuropsychologisch instrument aanpassen zodat het maximaal inclusief is, m.a.w. geschikt voor patiënten met afasie, en zullen we normgegevens verzamelen in gezonde volwassenen gematched in leeftijd met cva patiënten. Daarna zullen we, via het computationeel modelleren van gedragsdata, de gedragsmatige mechanismen van subjectieve sensorische sensitiviteit ontrafelen. Ten slotte zullen we de neurale basis van subjectieve sensorische sensitiviteit onderzoeken via hersenbeeldvorming. We verwachten dat dit project de kennis over post-cva atypische sensorische sensitiviteit zal vergroten en adequate diagnose en revalidatie zal bevorderen.
 

Datum:1 okt 2018 →  Heden
Trefwoorden:sensory sensitivity, stroke, distractibility
Disciplines:Neuroimaging, Cognitieve processen, Zintuiglijke processen en perceptie, Neuropsychologie
Project type:PhD project