< Terug naar vorige pagina

Project

Pro-actief inspelen op COVID-19 vaccinatietwijfel om de effectiviteit van vaccinatiecampagnes in Belgie te verhogen: een transdisciplinaire aanpak

Om de COVID-19-pandemie aan te pakken zijn effectieve vaccins nodig voor  individuele bescherming 
en potentiêle groepsimmuniteit om het risico van overdracht te verminderen. Als er een vaccin wordt 
ontwikkeld, zal Vlaanderen waarschijnlijk geconfronteerd worden met problemen rond de opname van 
COVID-19-vaccins. Anti-vaccinatie gevoelens, gekatalyseerd door verschillende individuen en 
specifieke groepen, nemen toe over de hele wereld. Deze gevoelens houden verband met 
'post-truth'-percepties, d.w.z.toegenomen scepsis jegens wetenschap en autoriteiten in het 
algemeen, evenals specifiek rond de veiligheid en doeltreffendheid van vaccins. Escalerend wantrouwen zou verband 
houden met dergelijke gevoelens en percepties, verergerd door pandemische angsten en onzekerheid 
rond wetenschappelijke expertise en de politiek van pandemie-beheer. Er is nood aan een strategie 
om de Belgische volksgezondheidsi nstanties te begeleiden bij het bevorderen van de acceptatie van 
vaccins bij de bevolking. Dit project heeft tot doel een innovatief hybride monitoringinstrument te 
gebruiken om zowel online als in het veld vaccinatietwijfel kwalitatief en kwantitatief te 
onderzoeken. Samen met stakeholders op gemeenschaps- en volksgezondheidsniveau zullen interventies 
ontwikkeld worden die inspelen op de geidentificeerde vaccin-controverses, welke volksgezondheidsinstanties
in staat zullen stellen proactief vaccinatietwijfel tegen te gaan alvorens COVID-19- 
vaccinatiecampagnes uit te rollen in België.
 

Datum:1 nov 2020 →  31 okt 2021
Trefwoorden:Mitigating vaccine hesitancy through narrative-based interventions and Living-Labs., Hybrid (online and on-site} monitoring of anti-vaccine sentiment., Social factors determining vaccine uptake.
Disciplines:Gezondheidszorg- en gemeenschapsdiensten, Medische antropologie, Gezondheidswetenschappen niet elders geclassificeerd, Sociaal-medische wetenschappen niet elders geclassificeerd