< Terug naar vorige pagina

Project

Profielen van universiteitsstudenten met leesproblemen bij het leren van Spaans als vreemde taal

In dit onderzoek analyseren we de rol van stillezen bij het identificeren van (problematische) leesprofielen bij een populatie van volwassenen en universiteitsstudenten die Spaans als vreemde taal leren. Het doel van deze studie is om te begrijpen hoe de ontwikkeling van het stillezen -de hoofdactiviteit van deskundige lezers- zich verhoudt tot leesvaardigheid in het algemeen en wat het oorzakelijk verband tussen beiden is, t.t;z. om het leerproces van Spaans als een vreemde taal beter te begrijpen en daarbinnen profielen van leerders met moeilijkheden inzake leesvaardigheid in het hoger onderwijs te identificeren. De belangrijkste hypothese van dit onderzoek vertrekt van de veronderstelling dat een aanzienlijk aantal vreemdetalenleerders in het eerste jaar van het hoger onderwijs nog steeds moeite hebben met stillezen, wat een goed tekstbegrip bemoeilijkt. De oorzaak van deze problemen denken wij gedeeltelijk te vinden in de overdracht van sub-vaardigheden inzake lezen van L1 naar L2 en in bepaalde cognitieve aspecten. Het hoofddoel van deze studie is dan ook om te laten zien dat een beter begrip van de relaties tussen de vaardigheden die het stillezen beïnvloeden bij vreemdetalenleerders kan helpen bij het identificeren van hun leesprofielen en van de elementen die hun stillezen negatief beïnvloeden. Dit begrip kan ons dan helpen bij het ontwikkelen van vormingsprogramma’s op basis van hun behoeften. Onze studiegroep wordt gevormd door Europese universiteitsstudenten die Spaans als vreemde taal leren en een niveau A1 +, A2 of B1 hebben volgens het Europees Referentiekader (ERK, 2002).

Datum:16 apr 2018 →  24 sep 2020
Trefwoorden:Reading fluency, L2 Reading, reading comprehension
Disciplines:Linguïstiek, Theorie en methodologie van de linguïstiek, Andere linguïstiek en literatuurwetenschappen, Onderwijscurriculum, Talen, Literatuurwetenschappen
Project type:PhD project