< Terug naar vorige pagina

Project

Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) 2021 in Vlaanderen

PIRLS 2021 is een internationaal vergelijkende studie naar onderwijs inzake begrijpend lezen, met als initiatiefnemer de International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). Elke 5 jaar wordt de begrijpend-leesvaardigheid van leerlingen in Grade 4 wereldwijd in kaart gebracht. Vlaanderen nam deel in 2006 en 2016 en kende in die periode een sterke achteruitgang. De deelname aan PIRLS 2021 laat toe om de leesprestaties van Vlaamse leerlingen in het 4e leerjaar basisonderwijs opnieuw in een internationaal perspectief te kaderen én om de evoluties van deze prestaties over een periode van 15 jaar in kaart te brengen. Daarnaast wordt onderzocht  in welke mate leerling-, gezins-, leerkracht- en schoolkenmerken gerelateerd zijn aan de (evolutie in) leesprestaties van leerlingen van het vierde leerjaar.

 

Datum:1 dec 2019 →  Heden
Trefwoorden:begrijpend lezen, internationaal vergelijkend onderzoek
Disciplines:Primair onderwijs, Algemene pedagogische en onderwijswetenschappen niet elders geclassificeerd, Vergelijkend en internationaal onderwijs