< Terug naar vorige pagina

Project

Rechtvaardig Architecturaal Ontwerp

Dit onderzoek wil het perspectief van Design Justice uitbreiden naar de architecturale ontwerppraktijk aan de hand van de huidige architecturale transformatie van een daklozenopvang in het centrum van Brussel. 

Het doel van het Design Justice perspectief is om een meer evenredige verdeling te garanderen van voordelen en lasten die zich voordoen doorheen het ontwerpproces in de interactie met de ontwerpproducten; betekenisvolle participatie in ontwerpbeslissingen; en erkenning van inheemse en diasporische ontwerptradities gebaseerd op de gemeenschap; kennis en praktijken (Costanza-Chock, 2020). Gelijkaardig hieraan refereert Architectural Design Justice (ADJ) naar een gewijzigd kader voor participatief ontwerpen en kritische ontwerppraktijken. ADJ probeert inzicht te krijgen in de sociaal-ruimtelijke impact die de ontwerpprocessen en het toekomstige gebouwde project kunnen hebben op de lokale gemeenschap. Het verkent mogelijkheden hoe de baten en/of lasten kunnen worden verdeeld over de verschillende groepen die betrokken zijn bij architectuurproject(en). Dit onderzoek omvat de ontwikkeling van een operationeel kader dat  rechtvaardigheid in architectuurontwerp mogelijk maakt, biedt nieuwe rollen die nodig zijn voor bottom-up architectonisch ontwerp als een rechtvaardige ruimtelijke productiepraktijk, en helpt het Bodegem daklozencentrumproject te begeleiden via een genetwerkte, inclusieve en reflectieve praktijk. Dit onderzoek betrekt kwetsbare actoren in samenwerking met architect-studenten en actieve burgers via een service learning-benadering: niet enkel handelend via participatieve ontwerpprocessen, maar als een vorm van herstelrecht, waardoor educatieve, professionele en persoonlijke ontwikkelingsprocessen voor alle betrokken actoren mogelijk worden.

Datum:24 jan 2019 →  Heden
Trefwoorden:Spatial Agencies, Design Justice, Networked Practice, Social Design
Disciplines:Architectuurpraktijk, Architectuurwetenschappen en technologie
Project type:PhD project