< Terug naar vorige pagina

Project

Regulatoren van de levensloop van eiwitfosfatase-1

Eiwitfosfatase-1 (PP1) katalyseert een aanzienlijke fractie van alle eiwit-Ser/Thr defosforyleringsreacties en is essentieel voor eukaryoten. Het vormt selectieve en nauwgezet geregelde holoënzymen via binding aan een groot aantal regulatorische polypeptiden. De meeste PP1 interactoren functioneren als subcellulaire verankerings-subeenheden of substraat-recruteerders. Een uitzondering zijn de drie meest geconserveerde PP1 interactoren, gekend als Inhibitor-2 (I2), Inhibitor-3 (I3) en SDS22, die werden beschreven als zowel inhibitoren als activatoren van PP1. Op basis van de bestaande literatuur en een groot aantal preliminaire data hebben wij de hypothese geformuleerd dat deze ‘oude’ regulatoren schijnbaar tegenstrijdige functies vervullen omdat ze zowel de biogenese als afbraak van PP1 regelen. Gebruikmakend van nieuwe degron- en knockin-cellijnen zullen we de rol van I2, I3 en SDS22 in de biogenese van PP1 onderzoeken, met speciale aandacht voor de stabilizering van nieuwgevormde PP1, holoënzym assemblage en metaalincorporatie. We zullen ook de rol van SDS22 en I3 uitpluizen in een vermoed kwaliteitscontrole-mechanisme voor de verwijdering van disfunctionele PP1. Tenslotte zullen we uitzoeken hoe SDS22 en I2 bijdragen tot de celcyclus-regeling van PP1 via metaal (ont)lading. Dit project zal leiden tot nieuwe moleculaire inzichten in de levensloop va PP1 die van belang zijn voor de verdere ontwikkeling van PP1 als een therapeutisch doelwit.

Datum:1 jan 2021  →  Heden
Trefwoorden:protein phosphatase-1, therapeutic target
Disciplines:Cellulaire signaaltransmissie