< Terug naar vorige pagina

Project

Reologie en morfologie-ontwikkeling in geconcentreerde blends: van bulk tot begrensde condities.

Veel frequent gebruikte producten zoals cosmetica, poetsproducten, voedingsmiddelen, gesmolten polymeren etc. zijn zeer complexe systemen die bestaan uit gestructureerde twee- of meerfasige mengsels van onmengbare vloeistoffen, zogenaamde emulsies en polymere blends. De eigenschappen van onmengbare polymere blends en emulsies zijn niet enkel afhankelijk van de eigenschappen van de componenten, maar ook van de fazemorfologie. Een goed begrip van het verband tussen de stromingscondities tijdens verwerking, stromingsgeïnduceerde microstructuur en reologie is dus onontbeerlijk voor het optimaliseren van de producteigenschappen, voornamelijk in het geval van geconcentreerde blends. Het doel van dit project is om een fundamenteel inzicht te verwerven in de morfologie-ontwikkeling en de reologie van geconcentreerde blends in bulk en begrensde afschuifstroming. Er zal een optische setup worden ontwikkeld voor de visualisatie van druppeldynamica in geconcentreerde blends. Bovendien zal een recent ontwikkelde microgap reometer gebruikt worden om de reologie van de blend te onderzoeken zowel in onbegrensde als begrensde condities. Fenomenologische modellen voor de dynamica van geïsoleerde druppels zullen uitgebreid worden om de interacties tussen meerdere druppels in rekening te brengen. De nieuw ontwikkelde modellen zullen vervolgens gebruikt worden om microstructurele reologische modellen op te stellen voor geconcentreerde blends in bulk en begrensde stromingen.
Datum:1 okt 2010 →  9 okt 2016
Trefwoorden:Rheology, Confinement, Morphology, Polymer blend, Concentrated blend, Confocal microscopy, Microgap rheometer, Phenomenological models
Disciplines:Katalytische reactietechnieken, Chemisch productontwerp en formulering, Algemene chemische en biochemische ingenieurswetenschappen, Process engineering, Scheidings- en membraantechnologie, Transportfenomenen, Andere (bio)chemische ingenieurswetenschappen, Polymere materialen