< Terug naar vorige pagina

Project

RoMuPAM: gerobotiseerde meerassige kunststof additieve productie

Het algemeen doel van dit project is om de procesketen voor gerobotiseerde kunststof AM (Additive Manufacturing) te optimaliseren en de toepasbaarheid voor Vlaamse bedrijven in kaart te brengen. Hierbij wordt aandacht besteed aan het verhogen van de betrouwbaarheid en doorlooptijd te verkorten van alle componenten in de procesketen.
Individuele component van de procesketen zijn reeds voor handen: materiaal, printkoppen, robot's, CAD/CAM systemen en enkele buitenlandse spelers hebben reeds de toepasbaarheid aangetoond. Binnen dit project worden alle componenten samengevoegd. Vetrekkende van materiaal selectie, CAM programmatie, productie (en productie simulatie) en ten slotte kwaliteitscontrole van het afgewerkte onderdeel.
Deze procesketen wordt getest aan de hand van verschillende case studies komende van de gebruikersgroep, welke bestaat uit: eindgebruikers, service providers, materiaal leveranciers, CAD/CAM leveranciers en hardware leveranciers (robot producenten, printkop verdeleres, etc.). De meeste van deze bedrijven zijn kmo's. Zo zijn er naast de grote spelers in Vlaanderen (Materialise, LayerWise, etc.) een groot aantal kleine AM bedrijven. Daarnaast zijn er ook Materiaal en CAD/CAM toeleveranciers welke hun afzet markt zien vergroten, en ook hier zien we voornamelijk kmo's in de Vlaamse markt. De robot markt is waarshcijnlijk de enige link in de procesketen welke gedomineerd wordt door grote spelers.
Er wordt geschat dat binnen een tijdspannen van 2 jaar 16 Vlaamse bedrijven baadt zullen hebben bij de resultaten van dit project, hiervan zullen meer dan 10 bedrijven KMO's zijn.

Datum:1 dec 2018  →  30 nov 2020
Trefwoorden:Materials
Disciplines:Robotica en automatische controle