< Terug naar vorige pagina

Project

Sabbatperiode Dries Vanysacker: Katholicisme, lichaamscultuur en sport in West-Europa (19de-21ste eeuw)

In het kader van een breder internationaal project (A Companion to Christianity and Sports in Europe and North America (19th-21st century)) dat in 2024/25 gerealiseerd moet zijn en waarvan ik mederedacteur ben, wil ik een eerste fase realiseren binnen de vijf maanden van mijn sabbatical leave. Deze eerste fase betreft een overzicht van het katholicisme, lichaamscultuur en sport in Duitsland, de Benelux, Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland, Italië, Spanje en Portugal (19e-21e eeuw). Na een voorstudie over katholicisme, lichaamscultuur en sport in België en Nederland, die binnenkort zal resulteren in een boekpublicatie in het Nederlands, ga ik verder met een bibliografisch en archiefonderzoek over dat onderwerp voor Italië en het Vaticaan, waarvoor ik van plan ben om twee verblijven in Rome te hebben. Deze verblijven zullen me toelaten om interessant materiaal te verzamelen over de situatie van de katholieken, lichaamscultuur en sport in de verschillende landen. Tijdens mijn werk in Leuven zal ik zoveel mogelijk de bestaande literatuur over het onderwerp verzamelen en lezen in landen en regio's waarvan Ik de talen ken (Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië) en leg ik contacten met internationale medewerkers die gevraagd zullen worden om te schrijven over specifieke regio's in West-Europa waarvan mijn talenkennis onvoldoende is (Spanje en Portugal). Zo zal deze eerste fase mij in staat stellen 1) een geannoteerde bibliografie te realiseren die tot doel heeft een breed overzicht te bieden van publicaties in verschillende talen over het thema 'katholicisme, lichaamscultuur en sport' in de bovengenoemde Europese landen; en 2) archiefmateriaal te verzamelen op basis van de Vaticaanse archieven om verder te ontwikkelen in verschillende academische publicaties en presentaties, naast het bredere internationale project.

Datum:15 sep 2021 →  14 feb 2022
Trefwoorden:Catholicism, body culture, sports
Disciplines:Studie van het Christendom, Moderne en hedendaagse geschiedenis