< Terug naar vorige pagina

Project

Sabbatperiode Hans De Witte: Uitwerking boek welzijn op het werk

Graag had ik een aantal inzichten uit de Arbeidspsychologie (a) verdiept via een verdere literatuurstudie, en (b) empirisch getoetst met recente data uit Vlaanderen, met als doel het uitwerken van een boek waarin de recentste stand wordt samengevat m.b.t. het welzijn op het werk in Vlaanderen/België. Daarmee had ik dan graag mijn loopbaan als arbeidspsycholoog ‘bekroond’, door een synthese te bieden van de stand van zaken in het veld (aangevuld met de recentste inzichten), die dan tevens getoetst en empirisch onderbouwd worden met recente empirische gegevens. Op deze wijze wens ik ‘als afscheid van mijn academische loopbaan’ een bijdrage te leveren aan het wetenschappelijke denken over arbeid, dat tevens bruikbaar is voor het beleid terzake, en leesbaar is voor een breder publiek van geïnteresseerden in deze materie.

Datum:1 feb 2022 →  Heden
Trefwoorden:well-being at work, Flanders
Disciplines:Werk- en organisatiepsychologie