< Terug naar vorige pagina

Project

Sabbatperiode Maddy Janssens: Valorisatie en Vernieuwing van Diversiteitsonderzoek

Mijn voornaamste wetenschappelijke activiteit zal gericht zijn op valorisatie van mijn diversiteitsonderzoek via het schrijven van een boek. De opzet is een toegankelijk maar wetenschappelijk onderbouwd boek dat het debat over diversiteit in Vlaanderen (en Nederland) kan aanscherpen en een nieuwe vorm van diversiteitsmanagement aanreikt. In dit boek wil ik, naast mijn stem, een variatie aan stemmen (minderheidsgroepen, HR managers, beleidsmensen, middenveld,…) vanuit de praktijk laten horen. Deze veelheid aan stemmen wil ik wetenschappelijk becommentariëren (waarom deze stemmen, waarom is wat zij zeggen en doen belangrijk voor diversiteit), om vervolgens deze inzichten te vertalen naar vernieuwende beleidsprincipes en praktijken. Overeenkomstig de inhoud van dit boek zal mijn wetenschappelijke activiteit gericht zijn op: 1. Het opzoeken, lezen en selecteren van mediamateriaal (nationaal en internationaal) die belangrijke inzichten rond processen van diversiteit en inclusie aanbieden 2. Deze teksten bundelen en becommentariëren vanuit mijn wetenschappelijke expertise 3. Op deze becommentariëring van stemmen, een abductieve thematische analyse (wisselwerking tussen empirie en theorie) maken om zo beleidsprincipes en praktijken voor te stellen. 4. Verdere verdieping in practice theory en affect theory, recente theoretische ontwikkelingen in diversiteitsonderzoek, om het boek sterk te onderbouwen. Afhankelijk van de ontwikkelingen van dit boek, wil ik bekijken of een Engelstalige versie mogelijk is. Naast het schrijven van het boek wil ik tevens de huidige samenwerking met Prof. Michelle Greenwood, Monash University, editor Journal of Business Ethics, bevestigen. Momenteel werk ik samen met haar en mijn vroegere doctoraal studente, Prof. Kaiyu Shao, China University of Political Science and Law, aan een ‘problematizing review of visual studies in management en organisation studies’. De publicatie van deze review is een doelstelling op zich, maar ook een verdere aanzet om diversiteitsonderzoek niet alleen theoretisch maar ook methodologisch (door het gebruik van visueel materiaal) te vernieuwen.

Datum:15 aug 2022 →  Heden
Trefwoorden:valorisation, theoretical and methodological innovation, diversity
Disciplines:Bedrijfsmanagement, Organisatie- en managementtheorie