< Terug naar vorige pagina

Project

Sabbatperiode Stefaan Pleysier: Jeugdcriminologie, jeugdrecht en het verantwoordeIijkheidsbegrip

Deze sabbatperiode is voornamelijk gericht op het ontwikkelen van twee boekprojecten: (1) een edited volume in het domein van Juvenile justice', en (2) een monografie rond het concept 'verantwoordelijkheid' in het domein van de jeugdcriminologie en het jeugdrecht. De twee te plannen ondezoeksverblijven staan ook in het teken van deze boekprojecten. Het verblijf aan het Oñati International Institute for the Sociology of Law(llSJ) wordt aan het begin van de sabbatperiode gepland. Bedoeling is om tijdens dit verblijf beide boekprojecten op te starten, en een aanvraag tot workshop aan hetzelfde llSJ voor te bereiden waarop de auteurs van het edited volume zullen worden uitgenodigd. De Oñati Institute workshops vormen een ideale gelegenheid om kort intensief samen te werken met collega's rond bijdragen/thema's in het domein van 'law in society' (bovendien is 'youth offending and juvenile justice' een van de onderwerpen die het instituut expliciet naar voor schuift). Het llSJ biedt de mogelijkheid om de output van deze workshops te publiceren in de eigen Oñati lnternational Series in Law and Society (gepubliceerd bij Bloomsbury-Hart). Tijdens het verblijf  wordt ook de literatuur voor het tweede boekproject verder verkend, en worden interviews gepland met collega's in binnen- en buitenland, o.a. in de domeinen van 'restorative justice', 'psychology and law' en 'juvenile justice'. Samen met de literatuur vormen deze gesprekken de basis voor het tweede boekproject, de monografie over het begrip 'verantwoordelijkheid' (bij jongeren die in contact komen met het jeugddelinquentierecht). Het tweede onderzoeksblijft kadert in dit project; het is de bedoeling om ook tijdens dit verblijf enkele interviews te plannen, onder meer met John Braithwaite. John Braithwaite is Distinguished Professor aan de Australian National University, en ook eredoctor aan de KU Leuven, en publiceerde uitgebreid over thema's zoals 'accountability', 'responsibility' en 'rehabilitaiton'. Tijdens dit bezoek worden de eerste resultaten van het boekproject ook voorgesteld; hiervoor wordt momenteel gedacht aan de tweejaarlijkse Crime, Justice and Social Democracy Conference (juli'21).

Datum:1 feb 2021 →  31 dec 2021
Trefwoorden:Juvenile justice, responsibility, rehabilitation
Disciplines:Correctietheorie, daderbehandeling en revalidatie, Jeugd- en levensloopcriminologie